ยินดีต้อนรับ

        ยินต้อนรับสู่ บริษัท แอ๊บโซลูทเพาเวอร์เวิลด์ จำกัด (สาขา ชลบุรี) ซึ่งเป็นบริษัทฯ ลำดับต้นๆในการนำขวดพลาสติกประเภทต่างๆที่ผลิตจาก PET รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ผลิตจาก PET ซึ่งเป็นวัสดุที่ผ่านการใช้งานมาหรือจะเรียกว่า ขยะพลาสติก มาผ่านกระบวนการรีไซเคิล และนำกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์รีไซเคิล ส่งให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

ab2018

Solid Fiber คือ เส้นใยสังเคราะห์ชนิดตัน เมื่อเราตัดเส้นใยภาคตัดขวางแล้วส่องกล้องขยายดู จะเห็นเป็นเส้นใยตัน

Hollow Fiber คือ เส้นใยสังเคราะห์ชนิดกลวงมีรูตรงกลาง เมื่อนำเส้นใยมาตัดภาคตัดขวางแล้วส่องกล้องขยายดูจะเห็นเป็นเส้นใยกลวง...

Hollow Conjugated Fiber คือ เส้นใยสังเคราะห์ชนิดกลวงมีรูตรงกลางคล้ายกับ Hollow Fiber แต่มีคุณสมบัติดีกว่า Hollow Fiber