ขวดโพลีเอทธิลีนเทเรฟทาเลต PET

PET (Poly Ethylene Terephthalate) Bottle ขวดโพลีเอทธิลีนเทเรฟทาเลต

        ขวด PET เริ่มเข้ามามีบทบาทในวงการน้ำอัดลมของประเทศไทยเมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้วและมีปริมาณการใช้เพิ่มสูงขึ้นทุกปีสาเหตุที่ทำให้ขวด PET ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายนั้นเนื่องจากเป็นขวดที่มีน้ำหนักเบา (Light Weight) , มีความสามารถในการซึมผ่านของกาซต่ำ (Low Gas Permeability) , และมีความต้านทานแรงกระแทกดี (Good Impact Strength)

        การที่ขวด PET มีความสามารถในการซึมผ่านของกาซ CO2 และ O2 ต่ำนั้นเนื่องมาจากการจัดเรียงโมเลกุลแบบ Biaxial Orientation ซึ่งเป็นการจัดเรียงโมเลกุลทั้งแนวตั้งและแนวนอนคล้ายร่างแหและยังส่งผลให้มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นด้วย

        กระบวนการผลิตขวด PET นั้นเริ่มจากการนำเม็ด PET มาอบให้แห้งที่อุณหภูมิประมาณ 160 ถึง 180 องศาเซลเซียสเป็นเวลาประมาณ 6-8 ชั่วโมงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของเม็ด PET และความชื้นที่มีอยู่ในเม็ด PET หลังการอบแล้วเม็ด PET จะต้องมีความชื้นต่ำกว่า 0.0005% wt. จากนั้นเม็ด PET จะถูกส่งไปยังเครื่องฉีด (Injection Machine) และผลิตหลอดพรีฟอร์ม (Preform) ซึ่งจะถูกส่งเข้าเครื่องเป่า (Blowing Machine) เพื่อทำให้ร้อนและส่งเข้าสู่ Mold เพื่อผ่านขบวนการเป่าแล้วยืด (Stretch Blow) ด้วยลมที่ความดันประมาณ 40

บาร์ขวดที่อยู่ใน Mold จะถูกทำให้เย็นลงด้วยน้ำหล่อเย็นซึ่งมีอุณหภูมิประมาณ 8 องศาเซลเซียสจากนั้นขวด PET จะถูกส่งต่อมายังสายพานลำเลียงและส่งเข้าเครื่องจัดเรียงขวดบนแท่นรองรับบาร์ขวดที่อยู่ใน Mold จะถูกทำให้เย็นลงด้วยน้ำหล่อเย็นซึ่งมีอุณหภูมิประมาณ 8 องศาเซลเซียสจากนั้นขวด PET จะถูกส่งต่อมายังสายพานลำเลียงและส่งเข้าเครื่องจัดเรียงขวดบนแท่นรองรับ

ขบวนการเป่าถือเป็นขบวนการที่เป็นปัจจัยสำคัญของปัญหาการแตกก้นดังนั้นจึงต้องมีการปรับขบวนการเป่าให้เหมาะสมเพื่อให้ได้ขวดที่มีการกระจายตัวของเนื้อพลาสติกสม่ำเสมอทั้งบริเวณลำตัวและก้นขวด

pet125 pet200

banner-1-thbanner-2-en