รับซื้อผลิตภัณฑ์ PET

บริษัท เอ.พี.ดับเบิลยู.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญในการร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของการร่วมมือลดสภาวะโลกร้อน จึงได้มีแนวความคิดดำเนินการรับซื้อ ขวดน้ำหรือผลิตภัณฑ์ จาก PET โดยตรงจากผู้ขายซึ่งมีหลากหลายประเภทลักษณะ เช่นขวด PET โปร่ง, ขวด PET อัดก้อน, ถาด PET ใส, PET โม่น้ำเย็น, PET โม่น้ำร้อน, PET โม่ล้างสะอาด, ขวดน้ำดื่ม, น้ำมันพืช, ขวดPET ทุกชนิด, เกล็ดขวดPETโม่ทุกสี, เม็ดชิป, สายรัดPET ทุกสี, PETก้อน, PETโม่, หลอดพรีฟอร์มทุกสีทุกขนาดและ PET Waste โดยรับซื้อจำนวนไม่จำกัด และให้ราคาสูงจนเป็นที่พึงพอใจ

ผู้ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเราในการลดสภาวะโลกร้อนติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02763 8844 หรือ ติดต่อเรา

banner-1-thbanner-2-en