ยินดีต้อนรับ

        ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท แอ๊บโซลูทเพาเวอร์เวิลด์ จำกัด  ดำเนินธุรกิจรับซื้อขวดพลาสติก ประเภทต่าง ๆ ที่ผลิตจาก PET ซึ่งเป็นวัสดุที่ผ่านการใช้งาน หรือ เรียกว่า ขยะพลาสติก มาผ่านกระบวนการรีซีเคิล เพื่อแปรรูปเป็นวัตถุดิบแก่บริษัทผู้ผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์ ส่งขายให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

        บริษัท แอ๊บโซลูทเพาเวอร์เวิลด์ จำกัด เป็นบริษัทหนึ่งที่ก่อกำเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 ในนามของ บริษัท เอ.พี.ดับเบิลยู.โพลีเอสเตอร์ จำกัด ที่มองเห็นคุณค่าของกระบวนการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้แล้ว นำกลับมาแปรรูปเพื่อผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยทางผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้ตระหนักในคุณค่าของผลิตภัณฑ์รีไซเคิลนั้นต้องสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์ และรวมถึงต้องมีความปลอดภัยอย่างสูงสุดและไม่ก่อเกิดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมทางบริษัทฯ จึงได้ตัดสินใจนำขวด PET ซึ่งเป็นขวดที่ผ่านการใช้งาน นำมาผ่านกระบวนการแปรรูปเพื่อผลิตเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์รีไซเคิล สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอต่างๆ เช่น โรงงานปั่นด้าย โรงงานผลิตอุปกรณ์รถยนต์ โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ โรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงงานผลิตหมอน ผ้าห่ม รวมถึงโรงงานผลิตตุ๊กตา ต่างๆ จวบจนปัจจุบัน โรงงานส่วนใหญ่ซึ่งเป็นลูกค้าทั้งภายในและลูกค้าต่างประเทศต่างยอมรับในการนำเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์รีไซเคิล ไปใช้ในกระบวนการผลิตอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะทางบริษัทฯ มีประสบการณ์ในการพัฒนาเส้นใยโพลีเอสเตอร์รีไซเคิล จนสามารถสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าอย่างสูงสุด

และเนื่องจากความต้องการเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์รีไซเคิลมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทฯจึงได้ขยายโรงงานเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่มากขึ้น และได้เปลี่ยนชื่อบริษัท เป็น "บริษัท แอ๊บโซลูทเพาเวอร์เวิลด์ จำกัด" พร้อมกับยืนหยัดนโยบายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆอย่างต่อเนื่องรวมถึงการสร้างศักยภาพขององค์กรให้เป็นที่รู้จักในสายตาโลก

banner-1-thbanner-2-en